අපව අමතන්න

ලිපිනය

කාමරය# 2102-2106,ගොඩනැගිල්ල# 1,ඩියන්ජින් ෆෝචූන් සෙන්ටර්, රෙඩ් ස්ටාර් මැකලයින්, පුෂංඩඩාඕ පාර, කැන්ග්ෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෆුෂෝ නගරය, ෆුජියන් පළාත, සීඑන් 350000

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86-13314915509 +86-0591-28051986

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න